19 oktober 2022

VV Werkbeurs voor onderzoeksjournalistiek

Vereniging Veronica wil bijdragen aan de ontwikkeling van een vitaal en duurzaam medialandschap. De Vereniging wil dit ondermeer bereiken door vijf werkbeurzen ter beschikking te stellen aan  freelancejournalisten voor creatieve onderzoeksjournalistiek. Hiermee wil Veronica journalisten ondersteunen door hen gelegenheid te geven om dieper op onderwerpen in te gaan en te zoeken naar nieuwe en innovatieve manieren om artikelen te schrijven en te vertellen en nieuwe perspectieven op verhalen/artikelen te ontwikkelen.

We werken hierin samen met De Groene Amsterdammer en Follow the Money. De ingezonden verhalen zullen door deze redacties en Vereniging Veronica worden beoordeeld en initieel in deze media worden gepubliceerd. Redactionele overwegingen zullen vanzelfsprekend bij de twee redacties blijven

In 2022 zullen we vijf werkbeurzen ter beschikking stellen.

Stuur je onderzoeksplan in vóór 21 november 2022 aan eric@ftm.nl en/of groene@groene.nl.

Voorwaarden aan inzending

  • Je bent overwegend werkzaam als freelancejournalist.
  • Jouw onderzoeksjournalistieke project is nieuw, creatief of innovatief in verschijning, productie, aanpak en/of vraagstelling.
  • Jouw project heeft betrekking op Nederland.
  • Elke aanvraag bevat een uitgewerkte en bindende begroting. De maximale aanvraag bedraagt € 10.000.
  • De looptijd van het project is maximaal 6 maanden.
  • Je mag maximaal 1 aanvraag indienen. Dat geldt zowel individueel als in een team.
  • Je kunt geen aanvragen indienen voor boeken of e-boeken.

 

Vragen? Deze kan je stellen via werkbeurs@veronica.nl